Banddrogers

Stel een vraag over banddrogers op BulkForum
Stel een vraag over banddrogers op BulkForum


Bandroger

Banddrogers verlagen het vochtgehalte in een materiaal door middel van warme lucht boven een rollende riem. Dit is een continu proces of batchproces. Banddrogers kunnen uitgevoerd worden met een poreuze band waardoor de lucht geblazen wordt; dit geeft een betere en snellere droging. Het alternatief (lucht langs de band leiden) heeft als voordeel dat de warmte in tegenstroom wordt overgedragen. Een andere modificatie betreft het vibreren van de band. Hierdoor blijven de deeltjes op de band in beweging en wordt het gas-vast contact verbeterd.


Kenmerken

  • Continu of batch proces mogelijk
  • Op- en afwaartse luchtstroming
  • Lange verblijftijd
  • Relatief lage temperaturen
  • Product blijft onbeschadigd
  • Directe of indirecte warmteoverdracht
  • Typische capaciteiten van banddrogers zijn 3 tot 15 kg/sec. (10 – 50 ton/uur). Door parallelschakeling kan de capaciteit zo nodig vergroot worden.
  • De thermische efficiëntie van banddrogers is ongeveer 55 – 75%


Video

In een andere taal lezen

Deze pagina is beschikbaar in één taal