Aseptische monstername apparatuur

Uit BulkWiki
Share/Save/Bookmark
Ga naar: navigatie, zoeken

Laatste nieuws over aseptische monstername apparatuur op BulkOnline
Laatste nieuws over aseptische monstername apparatuur op BulkOnline

Stel een vraag over aseptische monstername apparatuur op BulkForum
Stel een vraag over aseptische monstername apparatuur op BulkForum

Vraag een offerte aan voor aseptische monstername apparatuur op BulkOnline
Vraag een offerte aan voor aseptische monstername apparatuur op BulkOnline


Bacteriën

Aseptische monstername apparatuur zijn bederfwerende instrumenten die een steekproef nemen. Onder aseptische, zoals gebruikt met betrekking tot bemonstering, betekent besmetting met het handelen tijdens de bemonstering voorkomen. Een aseptische monster wordt zodanig op besmetting tijdens het verzamelen proces zelf voorkomen. Het monster wordt vervolgens geplaatst in een steriele houder. Aseptische monsters worden voornamelijk verzameld tijdens de controles voor de hygiënische omstandigheden in de voedselverwerkende industrie. Het is het meest geschikt voor toepassingen waarbij de overdracht van lage viscositeit, lage deeltjes vloeistoffen met stroomsnelheden op de grootte van de injectienaald in de procedure.


Inhoud

Voorbereiding voor het verzamelen van monsters

Schema monstername

Voorbereiding is essentieel voor het verzamelen van aseptische monsters. Identificeer het product dat bemonsterd wordt om de microbiologische gevaren in verband met het product te begrijpen en om te verzekeren dat de nodige apparatuur beschikbaar is voor bemonstering.

Productieschema

Bespreek tijden voor monstername met het laboratorium zodat de analyse kan worden gepland binnen hun werkschema.

Aseptische bemonsteringsstrategie

Als men bekend is met de productstroom of een stroomdiagram verkrijgbaar is vanuit een vorige inspectie, kan een voorlopig plan voor het verzamelen van monsters worden opgesteld. Indien er geen informatie beschikbaar is, kunnen de bemonsteringsplaatsen worden bepaald tijdens de inspectie. Gewoonlijk worden er twee series monsters verzameld tijdens een inspectie, één tijdens de start van het productieproces en de tweede serie later op de dag. In de regel worden twee series geanalyseerd, één serie die geproduceerd wordt op de dag van monsterneming, en een andere die de productie van een vorige dag.

Verpak de aseptische bemonsteringsapparatuur

Het hebben van de juiste apparatuur voor aseptische monsters van een bepaald product en/of proces te verzamelen is van cruciaal belang. Indien er geen juiste apparatuur wordt gebruikt, zou steekproef integriteit in twijfel kunnen worden getrokken, waardoor monstername zinloos is. Maak een aseptische apparatuur checklist en gebruik deze bij het verzamelen van materiaal voor bemonstering.

Identificeren containers

Noteer het monsternummer, datum van monstername en initialen van de persoon vóór aanvang op de container. Dit kan monstername vergemakkelijken onder ongunstige omstandigheden in de fabriek. Aantallen monsters worden meestal toegewezen tijdens monstername en zijn dus niet vooraf gemarkeerd. Zorg voor altijd genoeg steriele containers en apparatuur voor open en gesloten controles. Deze controles worden gebruikt om aan te tonen dat eventuele microbiële verontreiniging gevonden tijdens de analyse niet afkomstig van de steekproef containers of bemonsteringsapparatuur. Persoonlijke uitrusting, zoals witte jassen, haarnetjes of wegwerp laarzen, helpen om te verzekeren dat de monsternemer niet het voedingsmiddel of monsters verontreinigen.

Normen, regelgeving en inspectieprogramma's

Lees en begrijp wetgeving en de richtlijnen voor het voedsel dat aseptisch worden bemonsterd zoals:

 • Warenwetbesluit- Bereiding en behandeling van levensmiddelen
 • ISO 22000 - Voedselveiligheid en –zekerheid
 • HACCP
 • ASME-BPE
 • EHEDG

Al deze geven waardevolle informatie over de bemonsteringsstrategie en steekproefomvang. Als er geen handleiding bestaat voor het product dat wordt bemonsterd, dient de steekproefgrootte met het laboratorium worden besproken.


Open en gesloten bemonstering

Een open bemonstering wordt uitgevoerd met een steriele container die is kort blootgesteld aan de omgeving en wordt vervolgens gesloten. Gesloten bemonstering wordt uitgevoerd door middel van steriele bemonsteringsapparatuur die nooit is geopend. Deze controlemonsters dienen te worden opgenomen in de steekproef om de toestand van bemonsteringsapparatuur en de bemonsteringsomgeving ten tijde van de bemonstering te tonen.


Apparatuur

De apparatuur die nodig is voor de bemonstering varieert voor verschillende producten. De richtlijnen, wetten en normen stellen vaak voor welke apparatuur nodig is.

Primair

Monstername kraan

Het type instrument wordt direct gebruikt om het product te bemonsteren. Controleer de datum sterilisatie op alle bemonsteringsapparatuur en containers. De datum dient zichtbaar worden op het etiket of de verpakking van het apparaat. Sommige apparatuur kan worden gesteriliseerd in het laboratorium of is bij aanschaf steriel. Apparatuur die door een laboratorium steriel is gemaakt, is de geldigheid hiervan is maximaal twee maanden. Na die tijd dient de apparatuur opnieuw te worden gesteriliseerd. Primaire monstername apparatuur kan zijn:


Secondair

De benodigdheden die ten dienste staan van de primaire monstername apparatuur. Ook deze benodigdheden kunnen beschreven zijn in normen. Mogelijke benodigdheden:

 • Alcohol doekjes - Deze zijn goed voor het schoonvegen van een thermometer.
 • Aseptische handzeep - Als er geen faciliteiten aanwezig zijn om handen te wassen, kunnen inspecteurs antibacteriële zeep gebruiken.
 • Koelelementen of gel packs - Een koelmedium is nodig als men nodig heeft om het monster koud tijdens opslag en transport te houden. Controleer om te zien of de koelelementen intact zijn. Een lek kan het monster besmetten. Men kan ook gebruik maken van waterijs. De beschikbaarheid van waterijs bij een bedrijf zou van te voren gecontroleerd dienen te worden. Droogijs dient vooraf te worden verkregen aan de inspectie, indien men nodig heeft om het monster bevroren te houden.
 • Dozen of koelers - Indien de monsters niet gekoeld hoeven te worden, dan kan een schone doos ook worden gebruikt. Indien het monster koud moet worden gehouden, kan een standaard koeler, geïsoleerde karton of gekoelde monstername kast worden gebruikt. Typisch wordt de koeler bekleed met een plastic zak. Monsters worden vervolgens in de zak en het koelmedium zoals koelelementen of droogijs buiten de zak geplaatst, zodat verontreiniging van het monster door het ijs wordt verhinderd.
 • Chloor, jodium en andere ontsmettingsmiddel controlestrookjes - Wordt gebruikt om de desinfecterende oplossingen controleren.
 • Steriele containers - Varieer van plastic zakken tot gesteriliseerde verfblikken voor voedsel met scherpe randen, zoals krabben en garnalen.
 • Steriele handschoenen - Als een product tijdens de monstername aangeraakt dient te worden door een werknemer. Handschoenen dienen van de juiste maat te zijn.
 • Steriele wattenstaafjes - Er is een juiste procedure voor het gebruik van het staafje. Met het uitpakken van het wattenstaafje, dient men voorzichtig zijn met vast te houden, zodat men niet het uitstrijkje vervuild.


Instructie


Video


Zie ook